Dwa lub więcej adresów biegnących do jednej strony

3011

Dość często spotykamy się z błędnym wyobrażeniem, że jeżeli będziemy posiadali więcej niż jeden adres do naszej witryny, poprawi nam to ilość wejść na stronę. Nic bardziej błędnego, gdyż w przypadku rozpoznania przez Google takich praktyk, strona może być ukarana otrzymaniem filtra (spadkiem pozycji na pozycjonowane hasła) lub banem (całkowicie zniknie z wyszukiwarki Google). Jeżeli jednak dysponujemy już kilkoma adresami tej samej strony i nie chcemy się ich pozbywać, konieczne jest wykonanie „przekierunkowania301”.  Przekierunkowanie to przenosi użytkownika, który wpisuje adres naszej strony, na inny właściwy adres (który w tym momencie jest nadrzędnym i głównym). Rozwiązanie to jest pomocne, gdy rozreklamowaliśmy już oba adresy i ciężko nam będzie z któregoś zrezygnować. Google po wykonaniu takiego ustawienia nie będzie nas już również więcej karać.

Metoda 1

Musimy wyedytować plik .htaccess , który zazwyczaj znajduje się w głównym katalogu naszego konta. Łączymy się więc przez FTP z naszym kontem hostingowym i kopjujemy go na nasz dysk lokalny (warto oczywiście zrobić sobie również kopię awaryjną). Następnie edytujemy plik i wpisujemy na początku:

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?adres1.pl(.*) [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.adres2.pl/$1 [R=301,L]

I to samo dla wielu adresów

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?adres1.pl(.*) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?inny_adres1.pl(.*) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?2inny_adres1(.*) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?3inny_adres1(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.adres2.pl/$1 [R=301,L]

Adres2.pl jest głównym (nadrzędnym) natomiast adres1.pl adresem z którego przekierowujemy.

Metoda 2 czyli werska w PHP

  1. <?php
  2. if($_SERVER[’HTTP_HOST’]==’adres1.pl’ || $_SERVER[’HTTP_HOST’]==’www.domena1.pl’)
  3. {
  4. header(„HTTP/1.1 301 Moved Permanently”);
  5. header(„Location: http://www.adres2.pl”.$_SERVER[’REQUEST_URI’]);
  6. header(„Connection: close”);
  7. exit;
  8. }
  9. ?>

Poprawność działania przekierunkowania możemy sprawdzić na stronie http://www.internetofficer.com/seo-tool/redirect-check/ wpisując nasz stary adres. W wyniku powinien pojawić się opis razem z 301.