Polityka prywatności serwisu www.lodzpozycjonowanie.com.pl

 1. Informacje ogólne

W niniejszej Polityce Prywatności określono zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych marketingiem internetowym za pośrednictwem serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Firma Bansek z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 85.

 1. Dbając o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które zapobiegają dostępowi osób nieupoważnionych do danych. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzamy w oparciu o zgodę wyrażaną przez Użytkownika, a także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa albo w celu realizacji umowy zawartej między stronami.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. Przez informacje wprowadzone dobrowolnie w formularzach przez użytkownika
 5. Przez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).
 6. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane zgodnie z celem funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Osoba fizyczna, która umieściła dane w formularzu ma prawo wglądu do nich. Osoba ta ma również prawo do modyfikowania oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a także rozwój naszego serwisu internetowego. W sposób widoczny i zrozumiały zapewnimy informację o wszelkich dokonanych zmianach.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od serwisu i nie są nadzorowane w żaden sposób przez lodzpozycjonowanie.com.pl . Zalecamy osobne zapoznanie się z politykami prywatności i regulaminami takich stron.

Masz wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności? Zapraszamy do kontaktu! Nasze dane znaleźć można w zakładce – „Kontakt”.